سلمان‌خان استاجلو

سلمان‌خان استاجلو از امرای قزلباش طایفه استاجلو بود. وی پس از جنگ تیرپل و عزل مرتضی قلی‌خان پرناک ترکمان، حاکم مشهد شد. وی نوه خواهر شاه طهماسب یکم بود.وی در دوران حاکمیت شاه محمد خدابنده مدتی رئیس استاجلوهای گیلان بود.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. ۹۳، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷