سلودا (کشتی بخار)

سلودا (کشتی بخار) (به انگلیسی: Saluda (steamship)) یک کشتی بود.

سلودا (کشتی بخار)
پیشینه
مالک
مشخصات اصلی

منابع ویرایش