سلول فوتوالکتروشیمیایی

سلول فوتوالکتروشیمیایی (به انگلیسی: Photoelectrochemical cell) یا PEC گونه‌ای سلول خورشیدی ست که از طیف نور شامل نور مرئی، انرژی الکتریکی تولید می‌کند. این دسته سلول‌ها علاوه بر تولید انرِژی، برای الکترولیز آب نیز بکار برده می‌شوند. تیتانیا (TiO
2
) ماده اصلی مورد کاربرد درین سلول‌هاست.

ساختار سلولویرایش

تبدیل انرژی تژنور به الکتریسیته بوسیله دو الکترود (آند و کاتد) انجام می‌شود. سه نوع چیدمان برای ساختار این سلول‌ها وجود دارد:

  • فوتوآند نیمه‌رسانای نوع n و کاتد فلزی
  • فوتوآند نیمه‌رسانای نوع n و فوتوکاتد نیمه‌رسانای نوع p
  • آند فلزی و فوتوکاتد نیمه‌رسانای نوع p

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Jenny Nelson, Physics of Sollar Cels', Imperial College Press