سلول (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سلول واحد بنیادین ساختاری و کارکردی همه جانداران (ارگانیسم‌های موجودات زنده) است.

سلول همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش