سلیمان میرزا (پسر شاه تهماسب یکم)

سلیمان میرزا (۱۵۵۴ _ ۱۵۷۶ میلادی) یک شاهزاده صفوی بود او پسر پنجم شاه طهماسب یکم و یک زن چرکس تبار به نام سلطان‌آغا بیگم بود.

سلیمان میرزا
شاهزاده صفوی
زاده۱۵۵۴ میلادی
قزوین
درگذشته۱۵۷۶ میلادی (۲۲ سال)
آرامگاه
شاهزاده حسین در قزوین
پدرشاه طهماسب یکم
مادرسلطان آغا خانم

سلیمان میرزا در سال ۱۵۵۴ میلادی در قزوین زاده شد. وی برادر تنی پریخان خانم بود و در دعوای جانشینی شاه طهماسب طرفدار شاه اسماعیل دوم بود. او در یک سالگی از سال ۱۵۵۵ تا ۱۵۵۷ میلادی به عنوان فرماندار شیراز بود و در سن ۱۱سالگی از سال ۱۵۶۷ تا ۱۵۷۳ میلادی فرماندار مشهد بود. سلیمان میرزا به همراه خواهرش پریخان خانم در زمان بیماری شاه طهماسب یکم در اداره حکومت نفوذ بسیاری داشتند و پریخان خانم می‌خواست که سلیمان را به سلطنت برساند تا بتواند با نفوذ خود در برادرش اداره حکومت را بر عهده بگیرد اما با به سلطنت رسیدن شاه اسماعیل دوم سلیمان میرزا کشته شد و پریخان خانم نیز تبعید شد. سلیمان میرزا در سال ۱۵۷۶ و در سن ۲۲ سالگی به دستور شاه اسماعیل دوم به قتل رسید و مادرش او را در حرم شاهزاده حسین در قزوین دفن کرد.

منابع

مشارکت کنندگان ویکی‌پدیا ، Suleiman Mirza ، ویکی‌پدیا انگلیسی دانش نامه ازاد ، (بارگیری ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

  • Floor, Willem M. (2008). Titles and Emoluments in Safavid Iran: A Third Manual of Safavid Administration, by Mirza Naqi Nasiri. Washington, DC: Mage Publishers
  • Parsadust, Manuchehr (2009). "PARIḴĀN ḴĀNOM