سمینول

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سمینول ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: