سیناتروک

(تغییرمسیر از سنتروک)

سیناتروک یا سنتروک (اشک دهم) دهمین شاه ایران از دودمان اشکانی است (۷۶ یا ۷۵- ۷۰ یا ۶۹ ق. م به مدت هفت سال[۱]). او پسر مهرداد یکم و برادر فرهاد دوم است.

سیناتروک
شاه اشکانی
Coin of Sinatruces, Ray mint (2).jpg
دوران۷۶ یا ۷۵ تا ۷۰ یا ۶۹ ق. م
پیش ازفرهاد سوم
پس ازمهرداد دوم
دودماناشکانیان
پدرمهرداد یکم
فرزندانفرهاد سوم

سیناتروک یک سال پس از درگذشت مهرداد دوم بر تخت شاهی نشست. هنگامی که وی به تخت نشست، شخصی پیر و ناتوان بود و دولت اشکانی نیز درگیر منازعات بین شاهزادگان و سران خاندان‌ها بود. تیگران دوم ارمنی از این فرصت استفاده کرد، آذربایجان را متصرف شد و جلگه فرات را غارت کرد. وی علاوه بر این به باقی‌ماندهٔ قلمرو سلوکیان نیز دست‌اندازی کرد و خود را شاهنشاه خواند.

ظاهرا در آشوب آن دوران ميان ارمنستان و کاپادوکيه دولت اشکانی در بيطرفی به سر می‌برده است. پس از سنتروک فرزندش فرهاد سوم(اشک یازدهم) برتخت شاهنشاهی تكيه زد.


پادشاه پیشین:
مهرداد دوم
سنتروک
شاهنشاه ایران

۷۶ یا ۷۵ تا ۷۰ یا ۶۹ ق. م

جانشین:
فرهاد سوم

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • پیرنیا، حسن(مشیرالدوله)، ایران باستانی، دنیای کتاب ۱۳۶۲ ص۲۲۳