باز کردن منو اصلی

تولید پپتید در شیمی آلی عبارت است از تولید پپتیدهایی که ترکیب آلی اند و در آن‌ها چندین اسید آمینه از طریق پیوندهای آمید که به آن پیوند پپتیدی هم می‌گویند، به هم مرتبط‌اند. فرایند زیستی تولید پپتیدهای بلند (پروتئین‌ها) زیست‌ساخت پروتئین نام دارد.

شیمیویرایش

پپتیدها با زوج کردن (کوپل کردن) گروه کربوکسیل یا گروه منتهی به C یک اسید آمینه با گروه آمینه یا گروه منتهی به N دیگری بدست می‌آیند. به دلیل احتمال وجود واکنش‌های ناخواسته، گروه‌های محافظت‌کننده معمولاً لازم‌اند. تولید (سنتز) شیمیایی پپتید از سر Cدار پپتید آغاز می‌شود و در سر Nدار به پایان می‌رسد؛ دقیقاً برعکس بیوسنتز پروتئین که از N آغاز می‌شود.

روبرت مریفیلد از پیشگامان تولید پپتید فاز جامد (SPPS) بود.[۱]

منابعویرایش

  1. R. B. Merrifield (1963). "Solid Phase Peptide Synthesis. I. The Synthesis of a Tetrapeptide". J. Am. Chem. Soc. 85 (14): 2149–2154. doi:10.1021/ja00897a025.
  • ویکی‌پدیای انگلیسی