باز کردن منو اصلی
اردوی زرین و خانات جغتای از ملت‌های با سنت ترکی-مغولی

سنت ترکی-مغولی یا ترکی-مغولی یک سنت فرهنگی بود که در اوایل قرن بیستم، در آسیای مرکزی میان نخبگان حاکم امپراتوری مغول، مانند خانات جغتای و اردوی زرین به وجود آمد. بسیاری از کشورها که بعد از آسیای مرکزی به شدت تحت تأثیر این سنت قرار گرفتند، از جمله تیموریان، خانات قزاق، خانات قازان، اردوی نوقای، خانات کریمه و امپراتوری مغول (هند) بودند.

همچنان ببینیدویرایش

منابعویرایش