سنجابک‌سانان

راسته‌ای از هونیاسنجابک‌سانان
سنجابک‌سانان
محدودهٔ زمانی: پالئوسن آغازین – اکنون
Blacksquirrelrev.jpg
سنجاب خاکستری شرقی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
کلان‌راسته: شمال‌هوددان
بالاراسته: هونیاسنجابک‌سانان

سنجابک‌سانان یا نیاجوندگان (نام علمی: Glires) نام یک کلاد از راسته هونیاسنجابک‌سانان است که شامل خرگوش‌سانان و جوندگان می‌شود.

هونیاسنجابک‌سانان
Glires

جوندگان

خرگوش‌سانان (خرگوش‌ها، خرگوش‌های صحرایی، پیکاها)

هونیاکان

حشره‌خواران درختی

نخستی‌ریختان

پوست‌پر

نخستی‌سانان (†آداپیس‌نماشکلان، خیس‌بینیان، خشک‌بینیان)

منابع