سنخ آرمانی

سنخ آرمانی یا گونهٔ آرمانی (به انگلیسی: Ideal type یا pure type)، اصطلاحی گونه شناختی است که مربوط به جامعه‌شناس آلمانی ماکس وبر (۱۹۲۰–۱۸۶۴) است. برای وبر شکل‌گیری علم اجتماعی وابسته به برساخت مفاهیم فرضیه‌ای انتزاعی بود. سنخ آرمانی عنصری سوبژکتیو در پژوهش و نظریهٔ اجتماعی است و همچنین یکی از عناصر سوبژکتیوی است که جامعه‌شناسی را از علوم طبیعی متمایز می‌کند.[۱]

انتقاد

منتقدان نوع ایده آل شامل طرفداران نظریه نوع هنجاری هستند. برخی از جامعه شناسان استدلال می کنند که نوع ایده آل تمایل دارد بر پدیده های افراطی تمرکز کند و ارتباطات بین آنها را نادیده بگیرد، و نشان دادن اینکه چگونه انواع و عناصر آنها در یک نظریه کلی نظام اجتماعی قرار می گیرند دشوار است.

پانویس