سنخ آرمانی

سنخ آرمانی یا گونهٔ آرمانی (به انگلیسی: Ideal type یا pure type)، اصطلاحی گونه شناختی است که مربوط به جامعه‌شناس آلمانی ماکس وبر (۱۹۲۰–۱۸۶۴) است. برای وبر شکل‌گیری علم اجتماعی وابسته به برساخت مفاهیم فرضیه‌ای انتزاعی بود. سنخ آرمانی عنصری سوبژکتیو در پژوهش و نظریهٔ اجتماعی است و همچنین یکی از عناصر سوبژکتیوی است که جامعه‌شناسی را از علوم طبیعی متمایز می‌کند.[۱]

پانویسویرایش