سندیکای جرم

همچنین چندین اتحادیه قانونی در گوشه کنار دنیا شکل گرفته اند، در انگلیسی عامیانه لغت سیندیکت برای اطلاق به فردی که در دام فعالیت‌های غیرقانونی افتاده است کاربرد دارد. در مورد عمل مجرمانه سندیکا جایی است که که جرم سازمان‌یافته را ترویج می‌دهد و در آن مشارکت می‌کند، و از این نظر سندیکا سازمان‌هایی هستند که برخی فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی اما رایج را در یک مقیاس بزرگ ملی یا بین‌المللی به راه می‌اندازند. زیرواحد سندیکا یک خانواده تبه‌کار است. مانند خانواده‌های تبه‌کار ایتالیایی در آمریکا. در آمریکا مخصوصا پنج خانواده نیویورکی معروفند.[۱] در سه‌گانه پدرخوانده به شکل نمادین به روابط داخلی یکی از این خانواده‌ها می پردازد.

جستارهای وابستهویرایش

خانواده تبه‌کار

  1. مشارکت کنندگان وییکیپدیا. "Syndicate - Crime syndicates".