سنکپ (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سنکپ اصطلاحی در موسیقی است و ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد: