سنگر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سنگر ممکن است در یکی از این معانی استفاده شود:

شهرهاویرایش

روستاهاویرایش

مجموعهویرایش

واژهویرایش

  • سنگر، خندق یا سرپناهی است برای دفاع جنگی.

افرادویرایش