سنگ‌سوراخ ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:

  • سنگ سوراخ (فردوس)، اثری طبیعی به‌صورت حفره‌ای بزرگ در بالای کوهی در غرب فردوس]] در استان خراسان جنوبی
  • سنگ سوراخ (درگز)، روستایی از توابع بخش نوخندان شهرستان درگز در استان خراسان رضوی