سن‌های بدبو

تیره‌ای از خرچسونه
سن‌های بدبو
Pentatomidae01.jpg
Acrosternum hilare
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: نیم‌بالان
زیرراسته: ناجوربالان
فروراسته: بدبوسانان
بالاخانواده: پنج‌تکه‌واران
تیره: سن‌های بدبو
لیچ، ۱۸۱۵
زیرخانواده‌ها

Aphylinae
Asopinae
Cyrtocorinae
Discocephalinae
Edessinae
Pentatominae
Phyllocephalinae
حشرات لاک‌پشتی
Serbaninae
Stirotarsinae

سِن‌های بدبو (Pentatomidae) تیره‌ای از حشرات هستند.

سن‌های زیان‌آور پسته که تاکنون در مناطق پسته‌کاری ایران شناسایی شده‌اند، به‌طورعمده متعلق به خانواده‌های سن‌های بدبو و سن‌های بذرخوار (Lygeidae) هستند.

حانوادهٔ سِن‌های بدبو متعلق به راستهٔ نیم‌بالان (Hemiptera)، زیرراسته ناجوربالان (Heteroptera)، فروراستهٔ بدبوسانان (Pentatomomorpha) است.

این سن‌ها ناقل قارچ Nematospora coryli و بیماری ماسوی پسته (Stigmatomycosis) هستند. که همیشه بر روی درختان هستند.وبعد از کشته شدن آنها بوی بسیار بدی ترشح میشود.که بیشتر در صحرا و زمین های کشاورزی هستند.

منابعویرایش

مؤسسه تحقیقات پسته ایران[پیوند مرده]، بازدید: سپتامبر ۲۰۰۸.