سهونی طایفه‌ای از شاخه چهارلنگ ایل بختیاری، از باب کیان ارثی مي باشد.

ایل سهونیویرایش

ایل سهونی از اتحاد سه طایفه بختیاری تحت یک مدیریت واحد به وجودآمده است. طایفه سهونی یکی از شعب چهارلنگ کیان ارثی بوده‌است. در دوران مصادف با ایلخانی محمد تقی خان بختیاری این طایفه به تدریج قدرت گرفت، که تا حدودی به علت نزدیکی سردار شفیع خان سهونی به محمدتقی خان بازمی‌گردد. سهونی، به معنی سه خانواده یا سه خانه می‌باشد و اشاره دارد، به سه طایفه زیرمجموعه‌ی آن. سه طایفه زیرمجموعه طایفه سهونی، عبارتند از:

جغرافیای طايفه سهونیویرایش

استان چهارمحال و بختیاری: در شهرستانهاي شهرکرد و کوهرنگ سكونت يافته اند.

استان خوزستان: در شهرستان مسجدسلیمان سكونت يافته اند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • کهیش؛ قلعه‌ای فراموش شده
  • اسامی طوایف و شعب ایل بختیاری
  • کریمی، اصغر (۱۳۸۶سفر به دیار بختیاری، پدیده

آزادخان احمدی