سهونی طایفه‌ای از شاخه چهارلنگ ایل بختیاری، از باب کیان ارثی مي باشد.

ایل سهونیویرایش

ایل سهونی از اتحاد سه طایفه بختیاری تحت یک مدیریت واحد به وجودآمده است. سهونی، به معنی سه خانواده یا سه خانه می‌باشد و اشاره دارد، به سه طایفه زیرمجموعه‌ی آن. سه طایفه زیرمجموعه طایفه سهونی، عبارتند از:

جغرافیای طايفه سهونیویرایش

سردسير طايفه سهونی

گرمسير طايفه سهونی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • کهیش؛ قلعه‌ای فراموش شده
  • اسامی طوایف و شعب ایل بختیاری
  • کریمی، اصغر (۱۳۸۶سفر به دیار بختیاری، پدیده