✅ طایفه سهید از ایل دینارون هفت لنگ بختیاری⬇ طایفه سهید از نُه تیره بنامهای:

🔺کی شمس الدین(کی شمسدی)

🔺کی بندری

🔺کی مقصودی

🔺سرملی

🔺بونگو( موری عبده وند)

🔺شهپری شامل 5 اولادی(اولاد علی صالح اورک ،اولاد پیرزا، اولاد القاسی بابادی ، اولاد الگی کیارسی بهدا وند،و اولاد شیخ)

🔺خدابخشی

🔺حجی(اولاد حجی+شله لنگ)

🔺و پاتاوه ای تشکیل میشود.

✅ طایفه سهید به عنوان یکی از طوایف بنام و کهن ایل دیناران همیشه از نقش بسزایی در سیاست و اتحاد بین بقیه طوایف برخوردار بوده است.

✅ خانواده های کیانپور (تش اولاد تیره کی مقصودی) بیشتر سمت کدخدایی این طایفه وسرپرستی وانتظامات منطقه دینارون و طوایف زیر مجموع را بر عهده داشتند و مردان بنامی را به ایل دیناران بختیاری تقدیم کرده اند.

✅ بنا به قول گذشتگان جد طایفه سهید بنام شاه منصور اتابکی (آخرین بازمانده شاهان اتابک لر بزرگ )با جد طایفه گوروئی بنام سیامنصور برادر بوده اند.که پیوند دیرینه این دو طایفه خود گواه این امر است.لازم به ذکر است جد طوایف اورک و شالو را نیز با جد طوایف سهید و گوروئی برادر دانسته اند.(داستان قدیمی چهار کر دالو⁉) جد بزرگ این چهار طایفه کی دینار بود هطبق همین داستان و اینکه جد طایفه سهید برادر بزرگ سه طایفه دیگر بوده است،این طایفه از گذشته از احترام خاصی در بین بقیه طوایف برخوردار میباشد.[۱][۲][۳]

طایفه سهید (سعید)۱۰تیره /فامیلی سعیدی و مقصودی درهمه تیره‌ها مشترک است؛ و فامیلیهای هر تیره به شرح زیر است.
 • تیره کی مقصودی. کی مقصودی کیانی کیانپور مقصودی سعیدی شکری حیدری کیان منش منصوری
 • تیره کی شمس. کی شمس. سعیدی. مقصودی. کیانی. براتی. سعید شهولی
 • تیره کی باندری. کی بندری، سعیدی، مقصودی، سعیدی پور، قاسمی، جمشیدی، نظری، منصوری، چاه جازی، زمانی ،بندری ،زمزم ،شهولی، رضایی، همتی، مقیمی، کیانی،کی منصور،محمدی،فرجی ،رمضانی
 • تیره شاهپوری. شهپیری، شاهپوری سعیدی کیانی زرین کلاه سیاهپوش سرشار،معینی، صالحی
 • تیره شله لنگ (کی محمود) سعیدی فر ،سعیدی، اقبال سعید ،حسین‌زاده ،شیخیان،منصوری ،شهولی،منصوری
 • تیره خدابخشی. خدابخشی، سعیدی، مقصودی ،مرادی
 • تیره بنگو (احمدی) احمدی مقصودی احمدی نیا سعید. سعیدی طهماسبی خواجوی احمدی فر
 • تیره پاتوه‌ای (خسروی) خسروی سعیدی سعیدیان
 • تیره سرملی سعیدی نظری قاسمی کاظمی مصدقی شهولی سعادتی محمدی و رستمی
 • تیره حجی (باقری) باقری مقصودی محمدپور صیدالی


روستاهای سهید نشین برحسب تفکیک تیره

تیره کی بندری: دیناران،چشمه خاتون، گیلان مالویران،قلعه تل،لشکرگاه مرغا،کمال وند،کلدوزخ،کوه شور،نال اشکنان(ناشلیل)، دلی ، کاج اردلی ، چاجاز،علی آباد،بلوطک شیخان ،سراک،چلکی سراک،بنیاد،کاج،چویلان،هلایجان،

کی محمود: دیناران،مرغا، سیسدون،ابواسحاق،مال خلیفه،چگاه خور.

تیره کی مقصودی: دیناران،کلدوزخ ،بردگپی، کوه شور،ناشلیل،کولفرح،کوهباد،روباط سرغولی،تاکوتر،ممبین،فالح،بازفت،کل نرگس،تلخاب،ناغون،چیوه،بلوطک شیخان،چویلان،گولگیر تمبی،بارانگرد،زنگو،الورگ و گاوشیر،دم آب وبارده سمی،کارنج،چم،آبچندار،دهلی ، سراک،فالح پسچات،سیسدون،سه جو ،چیزندون

تیره کی شمس: دیناران،فالح ، هوفل پلنگی،اردوت ،سراک، کولفرح ،قلعه تل،تلخاب ،بلوطک شیخان ،کلدوزخ ،بردگپی،ناشلیل،هلایجان،کوهباد ،تاکوتر

شاهپوری: دیناران،بردگپی،ناشلیل ،هلایجان،ممبین،بازفت،بلوطک شیخان،بنشتی، شیربسه،جنگه،تلخاب ، سوسن،بارانگرد،جوکار،تخنه مرداس،باریون،پرسوراخ،منیر،موردغفار،اشکفت زرد، کنجشکی(کمبنگشتی) بی بیگل،میانگران علیا،میانگران سفلی،کنگرستان بازفت،

بانگو:  دیناران،کلدوزخ ،ناشلیل،کولفرح،تلخابلاپهن،فالح ،بازفت،بلوطک شیخان،تلخاب ،سراک،چیزندون فالح،پارده سمی،الورگ وگاوشیر،دم آب،اردوت،آبچندار،زرده لیمه، ده لی،آبراک،ده مورد ،میانگران علیا،میانگران سفلی ،آب دوغ،بارانگرد،کهباد

حجی(باقری): دیناران، کلدوزخ ،ناشلیل ،فالح ، تلخاب ؛سیسدون،پلم ،ده مورد،آبراک،کهباد

پاتوی: دینارون، سوسن،بلوطک شیخان؛ ناشلیل،راسفند

تیره سرملی: دینارون، ناشلیل، سوسن سرقلعه،سوسن سراه سعیدی، تلخاب،اردوت،پلم زیوار

تیره خدابخشی: نوترکی،تلخاب، زنگو،ناشلیل،کتف چهوار(پیان)،کلدوزخ،برذگپی،

جغرافیای طايفه سهيدویرایش

استان چهارمحال و بختیاری: در شهرستان هاي کوهرنگ، اردل، بروجن، لردگان و خانمیرزا سكونت يافته اند.

استان خوزستان: در شهرستان ایذه سكونت يافته اند.

منابعویرایش

 1. «نمودار اجتماعی طوایف بختیاری». دانشنامه ایرانیکا.
 2. «Bakhtyārī». دانشنامه بریتانیکا. دریافت‌شده در 3-25-2014. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازبینی= را بررسی کنید (کمک)
 3. «BAḴTĪĀRĪ TRIBE». Encyclopaedia Iranica. دریافت‌شده در ۸ ژانویه ۲۰۱۴.
 • حسین ابراهیمی ناغانی (۲ اسفند ۱۳۸۸). «اسامی طوایف و شعب ایل بختیاری». وب‌گاه انسان‌شناسی و فرهنگ.
 • عکاشه، اسکندر. تاریخ ایل بختیاری، به کوشش فرید مرادی، تهران:۱۳۶۵
 • لایارد، هنری. سیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان، ترجمهٔ مهراب امیری، تهران:۱۳۷۱