سه‌شنبه اعتراف

سه‌شنبه اعتراف (که بدان سه شنبه پنکیک، روز پنکیک، ماردی گرا یا سه شنبه چاق) هم گفته می‌شود، روز قبل از چهارشنبه خاکستر، اولین روز لنت است. سه شنبه اعتراف به عید پاک پیوسته است زین رو تاریخش هر ساله عوض می‌شود.

سه‌شنبه اعتراف
Shrove Tuesday
Pieter Bruegel the Elder- The Fight between Carnival and Lent detail 3.jpg
Pieter Bruegel the Elder: The Fight between Carnival and Lent, 1559
برپایی توسطFollowers of many مذهب مسیحی and common custom
نوعمسیحیت
تاریخسه‌شنبه ۷ هفته پیش از عید پاک
مرتبط بهچهارشنبه خاکستر
ماردی گرا

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Shrove_Tuesday