سه پادشاهی

(تغییرمسیر از سه امپراتوری)

فرمانروایی سه امپراتور، دوره‌ای است از تاریخ چین که به فروپاشی امپراتوری هان و آشوب کلاه‌زردها در ۱۸۴ (میلادی) برمی‌گردد. در این دوره ۴۵ ساله که دوره سان گو مینامند از ۲۲۱ تا ۲۶۵ میلادی سه حکومت بر سرزمین چین فرمانروایی می‌کردند.

China 5.jpg

این سه امپراتوری با یکدیگر نیز می‌جنگیدند به‌طوری‌که دو امپراتوری وو و شوهان علیه وی متحد شده و در نبرد صخره‌های سرخ امپراتوری وی را شکست دادند ؛ ولی در نهایت بعد چندین دهه امپراتوری وی توانست امپراتوری شو و سپس امپراتوری وو را شکست داده و سرزمین آن‌ها را به خاک خود ضمیمه کند.

بعد از فروپاشی امپراتوری هان تمامی حاکمان ایالت ها با هم بر سر فرمانروایی کشور جنگیدن و در نهایت در منطقه سه قدرت و کشور جدید به وجود آمد در غرب رودخانه یانگ‌تسه پادشاهی شو و در جنوب رودخانه پادشاهی وو و در شمال و دشت های مرکزی پادشاهی وی تشکیل شد در ابتدا پادشاهی شو تلاش بسیاری برای اشغال وی کرد اما بعد از شش بار حمله نا موفق دست از حمله کشید و پادشاه وی با تمام قدرتش به آن هجوم آورد و پایتخت شو را اشغال کرد ، بعد ها هم با استفاده از نیروی دریایی خود وو را سرنگون کرد

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش