باز کردن منو اصلی

پادشاه سه اولمون سی و چهارمین پادشاه گیجا گوجوسان بود . او از ۳۶۹ قبل از میلاد تا ۳۶۱ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام واقعی او ها (هانگول: 하، هانجا: 賀) بود. بعد از او گی یئونگ سون به سلطنت رسید.

سه اولمون گوجوسان
هانگول 설문왕
هانجا 說文王
Revised Romanization Seolmun Wang
McCune–Reischauer Sŏlmun Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

سه اولمون
گیجا چوسان
  مرگ: ۳۶۱ قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد از  هوآرا
پادشاه گیجا چوسان۳۶۹ قبل از میلاد -۳۶۱ قبل از میلاد
قبل از گی یئونگ سون