باز کردن منو اصلی
Hortus Deliciarum, Der Schoß Abrahams.JPG

سه شه‌پدر، معروف به شلوشت هاآوت در زبان عبری، ابراهیم، پسرش اسحاق و نوه‌اش یعقوب هستند.

جستارهای وابستهویرایش

درخت خاندانویرایش

منابعویرایش

  • Geness 20:12: Sarah was the half–sister of Abraham
  • Genesis 22:21-22: Uz, Buz, Kemuel, Chesed, Hazo, Pildash, and Jidlaph