Hortus Deliciarum, Der Schoß Abrahams.JPG

سه شه‌پدر، معروف به شلوشت هاآوت در زبان عبری، ابراهیم، پسرش اسحاق و نوه‌اش یعقوب هستند.

جستارهای وابستهویرایش

درخت خاندانویرایش

تارح
سارا[۱]ابراهیمهاجرحران
ناحور
اسماعیلملکهلوطیسکه
بنی‌اسماعیل۷ پسر[۲]بتوئیلنخستین دختردومین دختر
اسحاقربه‌کالابانموآبیانبنی‌عمون
عیسویعقوبراحل
بلحه
پادشاهی ادومزلفه
لیه
۱. رئوبن
۲. شمعون
۳. لاوی
۴. یهودا
۹. یساکار
۱۰. زبولون
دینه (دختر)
۷. جاد
۸. اشیر
۵. دان
۶. نفتالی
۱۱. یوسف
۱۲. بنیامینمنابعویرایش

  1. پیدایش ۲۰:۱۲: سارا خواهر ناتنی ابراهیم بود.
  2. پیدایش ۲۲:۲۱-۲۲: عوص، بوز، قموئیل، کاسد، حزو، فلداش، و یدلاف،