سه پادشاهی

فرمانروایی سه امپراتور، دوره‌ای است از تاریخ چین که به فروپاشی امپراتوری هان و آشوب کلاه‌زردها در ۱۸۴ (میلادی) برمی‌گردد. در این دوره سه حکومت بر سرزمین چین فرمانروایی می‌کردند.

China 5.jpg

این سه امپراتوری با یکدیگر نیز می‌جنگیدند به‌طوری‌که دو امپراتوری وو و شوهان علیه وی متحد شده و در جنگ بزرگ صخره سرخ (چی بی) امپراتوری وی را شکست دادند ولی در نهایت بعد چندین دهه امپراتوری وی توانست امپراتوری شو و سپس امپراتوری وو را شکست داده و سرزمین آن‌ها را به خاک خود ضمیمه کند.

بعد از فروپاشی امپراتوری هان تمامی حاکمان ایالت ها با هم بر سر فرمانروایی کشور جنگیدن و در نهایت در منطقه سه قدرت و کشور جدید به وجود آمد در غرب رودخانه یانگ تسه پادشاهی شو و در جنوب رودخانه پادشاهی وو و در شمال و دشت های مرکزی پادشاهی وی تشکیل شد در ابتدا پادشاهی شو تلاش بسیاری برای اشغال وی کرد اما بعد از شش بار حمله نا موفق دست از حمله کشید و پادشاه وی با تمام قدرتش به آن هجوم آورد و پایتخت شو را اشغال کرد و بعد ها هم با استفاده از نیروی دریایی خود وو را سرنگون کرد

جستارهای وابسته

منابع