سواره‌نظام (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سواره‌نظام به رزمنده‌ی اسب‌سوار گفته می‌شود و نیز ممکن است به یکی از موارد اشاره داشته باشد: