باز کردن منو اصلی

پادشاه سودو بیست و دومین پادشاه گوجوسان بود. او از ۶۳۴ تا ۶۱۵ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام واقعی او یانگ (هانگول: 양، هانجا: 襄) بود. بعد از او هوییانگ به سلطنت رسید.

سودو گوجوسان
هانگول 수도왕
هانجا 修道王
Revised Romanization Sudo Wang
McCune–Reischauer Sudo Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

سودو
گوجوسان
مرگ: ۶۱۵ قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد ازچیولو

پادشاه گوجوسان۶۳۴ قبل از میلاد _ ۶۱۵ قبل از میلاد
پیش ازهوییانگ