سودو گوجوسان

پادشاه سودو بیست و دومین پادشاه گوجوسان بود. او از ۶۳۴ تا ۶۱۵ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام واقعی او یانگ (هانگول: 양، هانجا: 襄) بود. بعد از او هوییانگ به سلطنت رسید.

سودو گوجوسان
هانگول
수도왕
هانجا
修道王
Revised RomanizationSudo Wang
McCune–ReischauerSudo Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

سودو
گوجوسان
مرگ: ۶۱۵ قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد ازچیولو

پادشاه گوجوسان۶۳۴ قبل از میلاد _ ۶۱۵ قبل از میلاد
پیش ازهوییانگ