باز کردن منو اصلی

سوزافیه یا مدرسه‌های صاحب‌منصبان آموزشگاه‌هایی بودند که در دهه ۱۲۹۰ خورشیدی توسط فرماندهان سوئدی ژاندارمری در شهرهای شیراز، قزوین، اصفهان، و مشهد تأسیس شدند. مدت آموزش در این مدارس ۲ ماه بود و دانشجویان در زمینه کارپردازی و انبارداری آموزش می‌دیدند. همچنین دوره‌هایی برای آموزش نعلبندی و بیطاری و دامپزشکی نیز به وسیله همین افسران تشکیل شد. مدارس سوزافیه پس از تأسیس مدرسه کاندیدا افسیه ساخته شدند.[۱]

منابعویرایش

  1. مدارس نظامی در عصر قاجار و مشروطیت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (تاریخ بازدید 30 مرداد 1392)
  • غلامعلی سرمد، اعزام محصل به خارج از کشور در دوره قاجاریه (تهران، بنیاد، ۱۳۷۲) ص ۸۰-۸۵ و مجله ایرانشهر، ج ۲ ص ۱۰۸۸-۱۰۸۹.
  • غلامرضا بابایی، تاریخ ایران از هخامنش تا عصر پهلوی (تهران، آشتیان، ۱۳۸۲) ص ۲۱۳-۲۲۲.
  • میر حسین یکرنگیان، سیری در تاریخ ارتش ایران، (تهران، خجسته، ۱۳۸۴) ص ۸۳-۸۴.
  • سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران www.iichs.org، مقاله "آموزشگاههای نظامی در دوره قاجار".