سوسکچه خرطوم‌دار درخت فندقی

سوسکچه خرطوم‌دار درخت فندقی (نام علمی: Curculio occidentis) گونه‌ای از سوسکچه‌های خرطوم‌دار می‌باشد. این سوسک آفت گونه‌های مختلف درخت بلوط می‌باشد و به دانه‌های بلوط زیان می‌رساند.

سوسکچه خرطوم‌دار درخت فندقی
بر روی میوه درخت بلوط
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: قاب‌بالان
تیره: سوسکچه‌های خرطوم‌دار
سرده: سوسکچه‌های بلوط
گونه: سوسکچه خرطوم‌دار درخت فندقی
نام دوبخشی
Curculio occidentis

منابع ویرایش