سوسک شیره‌خوار

سوسک شیره‌خوار
Col-nitidulidae.png
سوسک شیره‌خوار، Nitidulidae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: پوست‌اندازان
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: تک‌انشعابی‌ها
بالارده: شش‌پایان
رده: حشره
زیررده: بال‌داران
بالاراسته: درون‌بال‌داران
راسته: قاب‌بالان
زیرراسته: سوسک‌های همه‌چیزخوار
فروراسته: سوسک‌های گیاه‌خوار
بالاخانواده: پوسته‌نشین‌واران

سوسک شیره‌خوار (نام علمی: Nitidulidae) نام یک تیره از بالاخانواده پوسته‌نشین‌واران است.

منابع

پیوند به بیرون