سوسیالیسم اسلامی

ایدئولوژی سیاسی

سوسیالیسم اسلامی (به انگلیسی: Islamic socialism) اصطلاح ابداعی متفاوت رهبران مسلمان برای توصیف یک قالب بیشتر معنوی از سوسیالیسم است. سوسیالیست‌های مسلمان بر این باورند که آموزه‌های قرآن و محمد به خصوص زکات، سازگار با اصول برابری اقتصادی و اجتماعی است. آنها با الهام از اوایل دولت رفاه مدینه ایجاد شده توسط محمد رفتار می‌کنند. سوسیالیست‌های مسلمان ریشه‌های خود را در ضد امپریالیستی یافت می‌کنند. رهبران سوسیالیست مسلمان به دموکراسی و اشتقاق از مشروعیت از مردم باور دارند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش