سوسیالیسم صنفی

سوسیالیسم صنفی یک جنبش سیاسی طرفدار ادارهٔ کارگری صنعت به میانجی صنف‌های کارگری «در ارتباط قراردادی ضمنی با عموم جامعه است».[۱] این جنبش در پادشاهی متحده آغاز شد و بیشترین تأثیر را در ربع اول قرن بیستم داشت. سوسیالیسم صنفی با ج. د. اچ. کول شناخته می‌شود و تحت تأثیر ایده‌های ویلیام موریس است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش