سومین جنگ انگلیس و میسور

سومین جنگ انگلیس و میسور (۱۷۹۰–۱۷۹۲) جنگی در جنوب هند بین پادشاهی میسور و کمپانی هند شرقی بریتانیا و متحدانش از جمله امپراتوری مراتا و نظام حیدرآباد بود. این جنگ یکی از چهار جنگی بود که بین انگلیس و میسور درگرفت و با پیروزی کمپانی هند شرقی بریتانیا همراه بود.

سومین جنگ انگلیس و میسور
بخشی از جنگ‌های انگلیس و میسور

نقشهٔ تئاترهای جنگ
تاریخ۱۷۹۰ – ۱۸ مارس ۱۷۹۲
موقعیت
نتایج عهدنامهٔ سرینگاپاتام
تغییرات
قلمرو
میسور یک سوم سرزمین‌هایش را از دست داد
طرف‌های درگیر

پادشاهی میسور
با حمایت

 France

کمپانی هند شرقی بریتانیا
پادشاهی بریتانیای کبیر بریتانیای کبیر
امپراتوری مراتا
حیدرآباد

 Travancore
فرماندهان و رهبران
تیپو سلطان
سید صاحب
رضا صاحب
سپهدار سید امین صاحب
مرتب خان صاحب
بهادر خوان صاحب
بدرالزمان خوان صاحب
حسین علی خوان صاحب
شر خوان صاحب
کمال‌الدین[۱]
ویلیام مدوز
چارلز کورن‌والیس
پادشاهی بریتانیای کبیر کاپیتان ریچارد استراچان
پرشاروم باهو
هاری پانت
تیگو نانت
 Travancore دارما راجا

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش