سومین جنگ مقدونیه

سومین جنگ مقدونیه (۱۶۸–۱۷۱ق. م) جنگی بود که میان جمهوری روم و پرسئوس مقدونی درگرفت. در ۱۷۹ق. م فیلیپ پنجم مقدونی درگذشت و فرزند بلندپرواز وی، پرسئوس، بر تخت نشست. وی یک روم-ستیز بود و احساسات ضدرومی را در مقدونیه برانگیخت. بیشتر صحنه‌های این نبرد در مقدونیه و همین‌طور تسالی، جایی که نظامیان رومی مستقر بودند، به وقوع پیوستند. پس از نبرد بی نتیجهٔ کالینیکوس در ۱۷۱ق. م و چند سال نبرد دیگر، رومیان در نبرد پیدنا در سال ۱۶۸ق. م مقدونیان را به سختی شکست دادند و به جنگ پایان دادند.

جنگ سوم مقدونیه
بخشی از جنگ‌های مقدونی
زمان ۱۷۱–۱۶۸ قبل از میلاد
مکان تسالی
مقدونیه باستان
و ایلیریا
نتیجه پیروزی جمهوری روم
تقسیم مقدونیه به چهار جمهوری متکی
جنگندگان
جمهوری روم پادشاهی مقدونی
فرماندهان
لوکیوس امیلیوس پاولوس ماکدونیکوس پرسئوس مقدونی

این پیروزی روم به دودمان آنتیگونی و استقلال پادشاهی مقدونی پایان داد، هرچند انضمام رسمی آن به قلمرو روم سال‌ها بعد به وقوع پیوست. این پادشاهی به چهار جمهوری متکی قسمت شد که زیردست (مادون) روم بودند. در اثر این پیروزی اعتبار و اقتدار روم در نزد یونانیان افزایش یافت.

جستارهای وابسته

یادداشت‌ها

^ . Battle of Callinicus

منابع

Giles, J. , The History of Ancient Greece, its Colonies and Conquests, To The Division of The Macedonian Empire, Bangs, Brother & Co. ; 1st Ed(AsSuch) edition, 1852; ASIN: B001CYBX0Y