سوهان (ابزار)

سوهان یکی از ابزارهای دستی است که در درودگری و فلزکاری تمیز کاری و صیقل بکار می‌رود.

رویه یک سوهان دوسرصاف

سوهان از یک میله فلزی با سطحی شیاردار و زبر و یک دسته درست شده‌است. این شیارها را که بیشتر موازی هستند پیش از سخت‌شدن فلز میله به‌وسیله یک اسکنه یا دستگاه روی آن می‌کَنند.

از سوهان برای ساییدن و صاف کردن سطوح از جمله چوب و فلز و همچنین در صنایع دستی مانند منبت‌کاری و معرق‌کاری استفاده می‌شود.

به کار با سوهان، سوهان‌کاری گفته می‌شود. به بکاربرنده این ابزار، سوهان‌کار یا سوهانگر، به عمل یک سوهان‌کار، سوهان زدن و به قابلیت سایش‌پذیری یک سطح توسط سوهان، سوهان‌خواری می‌گویند.

گونه‌هاویرایش

 • سوهان دوسرصاف
 • سوهان دوسرکج
 • سوهان سه‌پهلوی سه‌گوش
 • سوهان سه‌پهلوی صاف
 • سوهان نیم‌گرد
 • سوهان دم‌کاردی
 • سوهان دم‌موشی
 • سوهان گرد
 • سوهان چوب‌ساب (rasp)
 • سوهان ناخن
 • سوهان درشت
 • سوهان چهارگوش
 • سوهان نرم

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "File (tool)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File_(tool)&oldid=229129297