سوپرسور

سرده‌ای از دوتیرکیان
سوپرسور
محدودهٔ زمانی: ژوراسیک پسین, ۱۵۳ میلیون سال پیش
Supersaurus.jpg
سوپرسور، Supersaurus
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
زیرراسته: سوسمارپاشکلان
فروراسته: ساروپودا
تیره: دوتیرکیان

سوپرسور (نام علمی: Supersaurus) نام یک سرده از زیرراسته سوسمارپاشکلان است.

منابع

پیوند به بیرون