سویا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سویا ممکن است در یکی از این معانی به‌کار رود: