سپاه هوایی نیروی زمینی ایالات متحده

تفنگداران هوایی ارتش ایالات متحده (USAAC)(به انگلیسی: United States Army Air Corps) پیشرو و پدر نیروی هوایی ایالات متحده می‌باشد که در تاریخ ۲ ژوئیه ۱۹۲۶ از بنگاه (خدمات) هوایی ارتش ایالات متحده به این نام دگرگون شد. این نیرو بخشی از ارتش ایالات متحده و پیشین نیروی هوایی ارتش ایالات متحده که در سال ۱۹۴۱ برپا شد، می‌باشد . اگرچه نیروی تفنگداران هوایی ارتش ایالات متحده، به عنوان یک سازمان در سال ۱۹۴۲ برچیده شد، تفنگداران هوایی (AC) به عنوان شاخه‌ای از ارتش ایالات متحده تا سال ۱۹۴۷ به جای ماند.

تفنگداران هوایی ارتش ایالات متحده
Army Air Corps aircraft roundel
فعال۲ ژوئیه ۱۹۲۶ تا ۹ مارس ۱۹۴۲
برچیدگی۱۸ سپتامبر ۱۹۴۷
کشور ایالات متحده آمریکا
وفاداریایالات متحده آمریکا
رستهارتش ایالات متحده
گونهنیروی هوایی
نقشپشتیبانی هوایی برای عملیات زمینی
اندازه۱۴،۶۵۰ نفر، ۱،۶۴۶ هواپیما (در ۱۹۳۲)
۱۶،۸۶۳ نفر، ۸۵۵ هواپیما (در ۱۹۳۶)
۱۵۲،۱۲۵ نفر، ۶،۷۷۷ هواپیما (در ۱۹۴۲)
فرماندهان
فرماندهان برجستهژنرال هنری اچ. آرنولد

پانویسویرایش