سپیده‌دم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سپیده‌دم به معنیِ سحرگاه است و ممکن است به یکی از کاربردهای زیر نیز اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش