سکستوس ژولیوس سزار (پراتور ۲۰۸ پ.م.)

سیاست‌مدار در روم باستان

سکستوس ژولیوس سزار، یک پراتور رومی در سال ۲۰۸ پیش از میلاد در طول جنگ دوم پونیک بود. بنظر می‌رسد که او اولین فرد خاندان سزارهای ژولیایی بود.

سکستوس ژولیوس سزار یکم
اطلاعات شخصی
همسر(ان)نامعلوم
روابط
فرزندان
والدینلوسیوس ژولیوس لیبوی دوم (پدر)

خانوادهویرایش

خاندان سزارهای ژولیاییویرایش

سکستوس اولین عضو خاندان سزارهای ژولیایی است که نام آن در منابع تاریخی پیدا شده‌است. از نام پسرش که سکستوس است می‌توان فهمید که نام پدرش، لوسیوس بوده‌است و به احتمال زیاد این لوسیوس همان لوسیوس ژولیوس لیبوی دوم پسر لوسیوس ژولیوس لیبو است. اما اگر این احتمال وجود نداشته باشد نمی‌توانیم بگوییم که نام‌خانوادگی پدر سکستوس سزار بوده یا نه.

فرزندانویرایش

سکستوس حداقل دو فرزند داشته‌است:

مقام و کارویرایش

در سال ۲۰۸ پیش از میلاد مقام پراتور استان سیسیل به وی اعطا شد. با توجه به فرماندهی لژیونهایی که از بازماندگان نبرد کانای تشکیل شده بودند، هنگامی که کنسول مارکوس کلودیوس مارسیلوس و تیتوس کوینکسیوس کریسپینوس که موقعیت هانیبال را می‌دیدند، فاجعه بزرگی به وقوع پیوست، مارسلوس کشته شد.

منابعویرایش