سکولاریست سال

جایز سکولاریست سال همه ساله به افرادی که بیشترین کمک را به گسترش سکولاریسم کرده‌اند توسط انجمن سکولار ملی بریتانیا اهدا می‌شود. جایزه تشکیل شده از یک «صدف طلایی» و یک چک ۵۰۰۰ پوندی که توسط دکتر مایکل اروین اسپانسر مالی اهدا می‌شود. در سال ۲۰۰۸ جایزه‌ای اهدا نشده و مراسم به فوریه ۲۰۰۹ موکول شد تا با مراسم «۲۰۰امین سالگرد تولد چارلز داروین» همزمان شود.

برندگان جایزهویرایش

منابعویرایش

  1. "Maryam Namazie Named "Secularist of The Year"". NSS. 12 Oct 2005. Archived from the original on 24 June 2006. Retrieved 18 Mar 2012.
  2. "Professor Steve Jones is Named "Secularist of The Year"". NSS. 9 Oct 2006. Retrieved 18 Mar 2012.
  3. "Iranian Dissident Wins Secularist of The Year Prize". NSS. 21 Oct 2007. Retrieved 18 Mar 2012.
  4. "Oxford MP is given secular award". BBC News. 8 Feb 2009. Retrieved 18 Mar 2012.
  5. "Evan Harris MP and Lord Avebury win the National Secular Society's annual award for Secularist of the Year". NSS. 7 Feb 2009. Archived from the original on 13 February 2012. Retrieved 18 Mar 2012.
  6. "Secularist of the Year prize awarded to Southall Black Sisters". NSS. 14 Feb 2010. Retrieved 18 Mar 2012.
  7. "Dutch MEP wins Secularist of the Year". NSS. 19 Mar 2011. Retrieved 18 Mar 2012.
  8. "Peter Tatchell named Secularist of the Year". NSS. 17 Mar 2012. Retrieved 18 Mar 2012.