سگا ای‌ام۳ (انگلیسی: Sega AM3) شرکت بازی ویدئویی ژاپنی است، که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد.

سگا ای‌ام۳
نوع پیشینزیرمجموعه
صنعتصنعت بازی ویدئویی
سرنوشتادغام‌ها و اکتساب‌ها
بنا نهاده۱۹۹۳؛ ۳۱ سال پیش (۱۹۹۳-خطا: زمان نامعتبر}})
از بین رفته۲۰۰۹؛ ۱۵ سال پیش (۲۰۰۹-خطا: زمان نامعتبر}})
دفتر مرکزیژاپن
مالکسگا

منابع ویرایش