سیاست‌های راست تندرو

سیاست‌های راست تندرو (به انگلیسی: Far-right politics) سیاست راست افراطی در مقابل طیف چپ و راست تر از سیاست سمت راست استاندارد است.

سیاست‌های راست تندرو اغلب شامل تمرکز بر سنت، واقعی یا فرضی، به عنوان یک سیاست و با آداب و رسومی که به عنوان بازتابی از مدرنیسم در نظر گرفته شده مخالف است. بسیاری از ایدئولوژی راست افراطی یک بی‌اعتنایی یا تحقیر برای مساوات طلبی است، حتی اگر همیشه حمایت آشکار برای سلسله مراتب اجتماعی، عناصر محافظه کاری اجتماعی و مخالفت با بسیاری از اشکال لیبرالیسم و سوسیالیسم را بیان کند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش