سیاست زیست‌محیطی

سیاست‌های زیست‌محیطی (به انگلیسی: Environmental politics)، هم سیاست دربارهٔ محیط زیست[۲] (همچنین به سیاست‌گذاری زیست‌محیطی مراجعه کنید) و هم یک رشته تحصیلی دانشگاهی متمرکز بر سه مؤلفه اصلی را تعیین می‌کند:[۳]

کشورهای دارای بیشترین نابودی جنگل کهن‌رشد (اولیه)[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. "Forest Pulse: The Latest on the World's Forests". WRI.org. World Resources Institute. 28 April 2022. Archived from the original on 28 April 2022.
  2. Andrew Dobson, Environmental Politics: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2016 (شابک ‎۹۷۸−۰−۱۹−۹۶۶۵۵۷−۰).
  3. Carter, Neil. 2007. The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy, 2nd ed. New York: Cambridge University Press. شابک ‎۰−۵۲۱−۶۸۷۴۵−۴