سیانات(به انگلیسی: Cyanate) یک آنیون با فرمول شیمیایی [OCN] یا [NCO] است که در محیط آبی به عنوان یک باز عمل کرده و تولید ایزوسیانیک اسید می‌کند.

مدل فضاپرکن از آنیون سیانات.

منابعویرایش