سیاهرگ تهیگاهی بیرونی

(تغییرمسیر از سیاهرگ تهیگاهی خارجی)

سیاهرگ تهیگاهی بیرونی یا ورید ایلیاک خارجی (انگلیسی: External iliac vein) یکی از سیاهرگ‌های مهم ناحیه لگن است. این ورید ادامه سیاهرگ رانی است که پس از ملحق شدن با سیاهرگ تهیگاهی درونی، سیاهرگ تهیگاهی مشترک نامیده می‌شود که خون اندام تحتانی را به بزرگ‌سیاهرگ زیرین می‌ریزد.

سیاهرگ: تهیگاهی بیرونی
Iliac veins.gif
سیاهرگ‌های شکم و اندام تحتانی - بزرگ‌سیاهرگ زیرین، سیاهرگ تهیگاهی مشترک، سیاهرگ تهیگاهی بیرونی, سیاهرگ تهیگاهی درونی، سیاهرگ رانی.

آئورت و دو شاخه شدن آن با رنگ قرمز (بدون برچسب).

Gray547.png
ارتباط حلقه‌های کشاله‌ای شکمی و رانی، سمت راست شکم. (سیاهرگ تهیگاهی بیرونی به صورت سیاهرگ بزرگ در مرکز)
لاتین vena iliaca externa
گری subject #۱۷۳ ۶۷۲
خاستگاه سیاهرگ رانی
تخلیه به: سیاهرگ تهیگاهی مشترک
سرخرگ سرخرگ تهیگاهی بیرونی

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش