باز کردن منو اصلی

سیاهرگ ریوی رگ‌های خونی بزرگی هستند که اکسیژن را از شش‌ها دریافت می‌کنند و به دهلیز چپ قلب می‌برند. چهار سیاهرگ ریوی در بدن هر فرد وجود دارد، دو تا از هر شش.

سیاهرگ: Pulmonary Veins
بطن راستبطن چپدریچه آئورتدریچه میترالدهلیز چپدهلیز راستآئورتدریچه ریویدریچه سه‌لتیبزرگ‌سیاهرگ زیرینبزرگ‌سیاهرگ زبرینسرخرگ ریویسیاهرگ ریویDiagram of the human heart (cropped).svg
دربارهٔ این تصویر
Anterior (frontal) view of the opened heart. White arrows indicate normal blood flow.
Alveoli diagram.png
Diagram of the alveoli with both cross-section and external view.
لاتین venae pulmonales
گری subject #165 642
تخلیه از:    شش
تخلیه به: دهلیز (قلب)
سرخرگ سرخرگ ریوی
پیش‌ساز truncus arteriosus
MeSH Pulmonary+Veins

ساختارویرایش

دو سیاهرگ از ریشه ریه نشات می‌گیرند و اکسیژن را از سه یا چهار رگ برونشیال دریافت می‌کنند دهلیز چپ می‌فرستند. سیاهرگ‌های فوقانی و تحتانی از هر ریه تخلیه می‌شوند پس در مجموع چهار سیاهرگ ریوی وجود دارد.[۱] سیاهرگ‌های ریوی در کنار پیراشامه ثابت شده‌اند. وریدهای ریوی در کنار شریانهای ریوی خونرسانی می‌کنند.[۲]

نگارخانهویرایش

پانویسویرایش

  1. Drake, Richard L.; Vogl, Wayne; Tibbitts, Adam W.M. Mitchell; illustrations by Richard; Richardson, Paul (2005). Gray's anatomy for students (Pbk. ed.). Philadelphia: Elsevier/Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06612-2.
  2. Skandalakis, editor in chief John E. (2004). "Chapter 7. Pericardium, Heart, and Great Vessels in the Thorax". Skandalakis' surgical anatomy: the embryologic and anatomic basis of modern surgery. Athens, Greece: PMP. pp. section titled 'Pulmonary veins'. ISBN 9603990744.