سیاه‌کاج یون‌نان

سیاه‌کاج یون‌نان
آرایه‌شناسی
فرمانرو: گیاه
رده: مخروطیان
راسته: کاج‌سانان
تیره: کاجیان
سرده: سیاه‌کاج
گونه: L. speciosa
نام علمی
Larix speciosa

سیاه‌کاج یون‌نان (نام علمی: Larix speciosa) نام یک گونه از سرده سیاه‌کاج است. این گونه در یون‌نان دیده می‌شود.

منابع