سیدوری سابیتو (Siduri-Sabitu) یکی از خدایان میان‌رودان است. در اسطوره‌ها او را خاتونی فرزانه می‌دانند. وی راهنمای گیلگمش است. او منزلگاه اوتنپیشتیم را می‌شناسد، همچنین نگهبان درخت زندگی است. اورا سابیتو نیز نامیده‌اند.

منابعویرایش

  • گیلگمش. ترجمهٔ احمد شاملو. نشر چشمه.