باز کردن منو اصلی

سید امیر علی (۱۸۴۹ – ۱۹۲۸) سیاست‌مدار اهل هند بود. او از جمله مورخان مدرن تاریخ اسلام نیز به شمار می‌رود و کتاب‌های تأثیرگذاری در این خصوص نوشته‌است. از او به خاطر تأثیر چشمگیری که در سیستم حقوقی هند داشته، به خصوص از جهت ورود احکام اسلام به قوانین این کشور، یاد می‌گردد.

سید امیر علی
زاده۱۸۴۹
درگذشته۱۹۲۸
انگلستان
ملیتهند
دورهمعاصر
منطقههند و بریتانیا

منابعویرایش