سید جواد ظهیرالاسلام

سید جواد ظهیرالاسلام روحانی و سیاستمدار دوران قاجار و پهلوی بود.

او پسر میرزا زین‌العابدین امام‌جمعه و ضیاءالسلطنه دختر ناصرالدین‌شاه بود. از مشاغل مهم او تولیت مسجد سپهسالار، تولیت آستان قدس رضوی و سناتور انتصابی تهران در دوره اول مجلس سنا بوده است.[۱]

منابعویرایش