سید صدرالدین بلاغی

سید صدرالدین محمد تقی بلاغی نائینی (۱۲۹۰ - ۱ اردیبهشت ۱۳۷۳) معروف به «آیت‌الله صدر بلاغی» از روحانیون شیعه ایران بود.

تولد و تحصیلاتویرایش

سید صدرالدین بلاغی در سال ۱۲۹۰ در نائین متولد شد. وی نزد پدرش و علمای اصفهان و شیراز به تحصیل حوزوی پرداخت. در ۲۸ سالگی به مشهد و پس از آن به تهران رفت و به تبلیغ و تحقیق روی آورد. وی پس از نهضت نفت به نمایندگی آیت‌الله بروجردی، عازم انگلستان شد و در آنجا به تبلیغ پرداخت.

فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعیویرایش

سید صدرالدین بلاغی نماینده آیت‌الله بروجردی در نهضت ملی‌شدن نفت بود و پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، از مؤسسین حزب جمهوری خلق مسلمان بود.

آثارویرایش

  • محمد پیامبر رحمت
  • قصص قرآن
  • ترجمه صحیفه سجادیه
  • محاکمه گلدزیهر صهیونیست
  • برهان قرآن
  • ترجمه و تفسیر ۲۳ جزء قرآن

مرگویرایش

سید صدرالدین بلاغی در روز پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۷۳ وفات یافت.

منابعویرایش